วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556


"การเก็บยาสมุนไพร หรือตัวยา" ตามวิธีแบบโบราณเพื่อให้ได้สรรพคุณดี คือ


*การเก็บยาตามฤดู 

๑. คิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) เก็บ เหง้า, หัว, ราก, แก่น 
๒. วสันตฤดู   (ฤดูฝน) เก็บ ใบ, ดอก, ลูก หรือ ฝัก
๓. เหมันตฤดู  (ฤดูหนาว) เก็บ เปลือกไม้, กระพี้, เนื้อไม้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น