วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556


รสยาแก้ตามวัย(ตามอายุ) ในที่นี้แบ่งช่วงอายุออกเป็น ๓ วัย แต่ละวัยจะเกิดโรคต่างกัน และใช้รสยาแก้ต่างกัน คือ

๑.
ปฐมวัย (วัยเด็ก) แรกเกิดถึงอายุ ๑๖ ปี เป็นโรคเพื่อเสมหะ (สมุฏฐานอาโป) ควรใช้ยารสหวาน รสเปรี้ยว รสขม

๒.
มัชฌิมวัย (วัยกลาง หรือวัยหนุ่มสาว) อายุ ๑๖ ๓๒ ปี เป็นโรคเพื่อโลหิตและดี (สมุฏฐานอาโป) ควรใช้ยารสเปรี้ยวฝาด รสเปรี้ยวเค็ม รสขม

๓.
ปัจฉิมวัย (วัยผู้เฒ่าหรือวัยคนแก่) อายุ ๓๒ ๖๔ ปี หรือจนถึงอายุขัย เป็นโรคเพื่อลมกำเริบ (สมุฏฐานวาโย) ควรใช้ยารสขม รสร้อน รสเค็ม รสฝาด รสหอม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น